Internet banking
internet-banking
Anketa
Sponzor
kúpa reklamy

Bankovníctvo má elektronickú budúcnosť.
Elektronické bankovníctvo znamená poskytovanie produktov a služieb malých hodnôt drobnej klientele prostredníctvom elektronických ciest. Tieto produkty a služby môžu zahŕňať prijímanie depozitov, požičiavanie, vedenie účtov, finančné poradenstvo, elektronické preplácanie účtov a poskytovanie ďalších elektronických platobných produktov a služieb ako sú elektronické peniaze.

Hlavnými faktormi, ktoré stimulujú vývoj elektronických bankových služieb, sú :

 • konkurencia
 • globalizácia
 • informačná technológia
 • sociálna evolúcia a zvyšovanie vzdelanosti populácie

 • Internet banking
 • Mobil banking
 • ePay
 • Mailbanking

Internet banking

Implementácia internet bankingu

1. Použitie špecializovaného klientského softwaru Internet slúži len ako komunikačné prostredie, klientská aplikácia musí sama otvoriť komunikačné rozhranie a zaistiť spojenie so softwarom. Na oboch stranách musí byť dohodnutý komunikačný protokol.

2. Použitie štandartného prehliadača WWW stránok Internet banking funguje prostredníctvom Java appletu. Bezpečnosť je nutné zaistiť štandartnými prostriedkami internetu, napr. Šifrovaním cez SSL.

Prostredníctvom internetu máte možnosť komunikovať s Vašou bankou bez ohľadu na obmedzený prevádzkový čas Vašej banky. Je to pohodlná forma prístupu k informáciám o účtoch, o pohyboch na účtoch a k ďaľším bankovým informáciám 24 hodín denne po celý rok. Rovnako môžete uskutočnovať platobné príkazy 24 hodín denne po celý rok. O zriadenie tejto služby je potrebné požiadať na pobočke Vašej banky.

Mobil banking

Mobilbanking (GSM banking) je komunikácia formou krátkych textových správ v sieti GSM prostredníctvom SIM karty s bankovým menu zobrazeným na displeji mobilného telefónu. Mobil banking umožní Vám a disponentom, ktorým to umožníte disponovanie s Vašímy účtami. Prostredníctvom mobil bankingu môžete zadávať platobné príkazy, získavať informácie o zostatku na účte (ich pravidelné automatické zasielanie sa dá objednať) a využívať ďaľšie služby, ktorých rozsah určuje Vaša banka. Musíte však splniť nasledovné predpoklady:1) Mobilný telefón podporujúci SIM Toolkit v sietimobilného operátora 2) SIM kartu s bankovým menuVydá Vám ju autorizovaný predajca operátora mobilnej siete, prípadne aj Vaša banka (o tejto možnosti sa je však potrebné informovať na pobočke). 3) O zriadenie služby požiadajte v pobočke Vašej banky, kde máte vedený účet.

EPay

Je to služba, ktorá umožňuje kupujúcemu platiť za objednaný tovar alebo služby poskytované internetovým obchodníkom prostredníctvom služby internetbankingu Vašej banky. Výhodou produktu ePay je jeho rýchlosť a jednoduchosť. Po vykonaní objednávky sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka (uzatvorená zmluva s Vašou bankou), odpadá tak nutnosť zasielania tovaru na dobierku.

Mailbanking

Táto služba využíva verejnú komunikačnú sieť Internet. Jej cieľom je poskytnúť klientovi promptné informácie o operáciách zrealizovaných na jeho účte v elektronickej forme. Služba je využívaná na zasielanie výpisov z Vášho účtu. Využívanie menovaných produktov Vám šetrí čas aj peniaze, kedže transakcie vedené ich prostredníctvom bývajú väčšinou cenovo zvýhodnené oproti klasickému spracovaniu. Jednotlivé produkty sú svojim charakterom určené rôznym druhom klientov a ich možnosti sa líšia. Pred výberom konkrétneho produktu je dôležité uvedomiť si svoje potreby, tak aby ste si mohli zvoliť správny produkt z produktov elektronického bankovníctva.

Elektronické obchodovanie

Technológie pre elektronické obchodovanie zahŕňajú systémy platieb cez internet:

platobné karty: systémy umožňujúce bezpečne prenášať informácie o platobných kartách cez internet. Jedná sa tu predovšetkým o nový štandard SET vyvinutý v spolupráci Visa a Mastercard, ktorý sa začína rozširovať. SET definuje protokol pre komunikáciu medzi zákazníkom (kupujúcim), obchodníkom (predávajúcim) a bankou, ktorého hlavné výhody sú utajenie informácií o karte, a to aj pred obchodníkom, a jednoznačná identifikácia zákazníka pomocou certifikátu verejného kľúča, ktorá zabraňuje zneužitiu platobnej karty.

digitálne peniaze: predstavujú ekvivalent bežných peňazí, nie sú teda priamo hodnotou a je ich možné premieňať za tovar. Digitálne peniaze môžu byť tiež anonymné, keď následne nie je možné zistiť osobu, ktorá ich použila pre platbu. Hlavným problémom digitálnych peňazí je tzv. dvojitá útrata, čiže spôsob, ako zabrániť ich skopírovaniu a opätovnému použitiu. Dostupné systémy to riešia dvojakým spôsobom: buď používajú špeciálne zariadenia - Smart Cards (systémy Mondex, VisaCash) alebo je možné okamžite (on-line) skontrolovať ich platnosť (systémy DigiCash, CyberCash).

mikroplatby: sú špeciálnym typom digitálnych peňazí, ktoré sú určené pre veľmi malé čiastky - množstvo halierov alebo dokonca zlomky halierov. Tieto systémy musia byť špeciálne navrhnuté, aby náklady spojené s prevedením platby boli veľmi nízke a umožňovali tak aj nízku hodnotu platby. Mikroplatby sú určené predovšetkým pre poskytovateľov informácií na internete, ktorým umožní efektívnejšie speňažiť svoje služby. Príkladom takéhoto systému je napr. Milicent.

Tip dňa
 • Kanadská vláda chce prinútiť U.S. Steel súdom splniť si záväzky

  Kanadská vláda sa rozhodla prinúť U.S. Steel Corp. súdom, aby splnila svoje záväzky v zachovaní pracovných miest, ktoré mali byť protihodnotou za súhlas so získaním oceliarne Stelco.

  zdroj: openiazoch.sk

 • Čína podporuje USD

  Ako sme už včera naznačovali zelená bankovka sa pod tlakom komoditných trhov dostala do výraznej defenzívy

  zdroj: openiazoch.sk

 • Pozornosť investorov sa stále sústreďuje na banky

  Obloha nad Wall Street sa včera vyjasnila, kedy analytička Meredith Whitney, známa svojimi presnými odhadmi problémovej situácie Citigroup na začiatku krízy, zvýšila rating akcií Goldman Sachs na nákup a dodala, že akcie finančných spoločností ktoré sleduje, by mohli zaznamenať rely až o 15%.

  zdroj: openiazoch.sk

 • PSS plánuje v tomto roku uzatvoriť takmer 200 tis. zmlúv

  Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) plánuje v tomto roku uzatvoriť 199 400 zmlúv o stavebnom sporení. V medziročnom porovnaní by sa tak ich počet zvýšil z vlaňajších 165 862 tis. kusov o 20,2 %. Pri predpokladanej priemernej cieľovej sume vo výške 9,8 tis. eur by tak celkový objem cieľových súm dosiahol 1,96 mld. eur. PSS zároveň očakáva, že rastúci záujem o úvery a hospodárska kríza zvýšia riziko zlyhania úverov.

  zdroj: openiazoch.sk

TVOJ ODKAZ NA TOMTO MIESTE